Rubb & Stubb AS

                                        Med fokus på naturen

SOLBORG

Rubb&Stubb ligger landlig i Lillesand kommune, nærmere bestemt Solborg i Høvåg.


Prøv først å taste inn Solborg, Lillesand på GPS'en

Hvis ikke den finner det så finner du Solborg lettest ved å følge skiltene mot ULVØYSUND og SKOTTEVIK, uansett om du kommer fra øst eller vest.

Fra Høvåg skole er det ganske nøyaktig 2,5km til Solborg.


Avkjørselen kommer litt brått på over en slak bakketopp.

Du vil se anlegget vårt på høyre side av veien. Innkjørselen er i enden av anlegget.


Hvis du ser skilt med DYBEDAL så må du svinge av på neste avkjørsel, og ser du skilt med KNAVIGA så har du kjørt for langt.


Vi sees!