top of page
bgImage

Rubb&Stubb kan nå tilby fresing av jord, stein, stubber og hogstavfall til meget konkurransedyktige priser, over hele Norges land.

Våre maskiner gjør hogstfelt om til fulldyrket mark på en effektiv og ryddig måte. Vi bruker hovedsakelig en steinknuser, utstyrt med motstål og pakkevalse for å sikre at alt knuses og planeres.

Til og med stein, store som fotballer, blir knust ned til grov pukk.

Tett vegetasjon og trær opptil Ø20cm blir effektivt dyttet overende av fresen og knust til flis, for deretter bli blandet med jordsmonnet.

Stubber og røtter blir også knust til flis og blandet sammen med jorden.

Fresen vår kan nå en dybde på 50cm under bakken, men normalt freses det ned til 25-35cm. 

På en normal arbeidsdag (12-16timer) rekker vi over 10-30daa.

PRISER:

(Oppdatert 10.09-21)

1 daa = 1 mål eller 1000m2

Overflatedyrking:

En overkjøring har veil pris 3000kr/mål, og to overkjøringer har veil pris 4500kr/mål.

Det freses normalt 5-15cm under bakken.

Beltefres på timesbasis:

Primetech 475 m/Dypfres = 5000kr / timen

Brukes der det er vanskelig å beregne arealpris. F.eks ved fresing av stubberanker, eller små og knotete areal.

Timesprisen står i stil til arbeidet som utføres.

fulldyrking:

En overkjøring har veil pris 4000kr/mål, og to overkjøringer har veil pris 6000kr/mål.

Det freses normalt ca 30cm under bakken.

Variable kostnader:

Tenner som ryker på stein / fjell regnes som unormal slitasje blir belastet kunde med 900 stk.

Rigg/Transport

15.000kr

Annet:

Kunden plikter å assistere med berging om en maskin blir sittende fast. Vi er som regel sjølhjulpne, men kan trenge hjelp fra gravemaskin eller traktor om uhellet er ute. Det påløper ingen kostnader ved fastsitting, men eksterne kostnader bli belastet kunde.

Dette er veiledende priser. Hver jobb blir vurdert individuelt.

Alle priser er eks mva

bottom of page