Rubb & Stubb AS

                                        Med fokus på naturen

Rubb&Stubb kan nå tilby fresing av jord, stein, stubber og hogstavfall til meget konkurransedyktige priser, over hele Norges land.


Våre maskiner gjør hogstfelt om til fulldyrket mark på en effektiv og ryddig måte. Vi bruker hovedsakelig en steinknuser, utstyrt med motstål og pakkevalse for å sikre at alt knuses og planeres.

Til og med stein, store som fotballer, blir knust ned til grov pukk.

Tett vegetasjon og trær opptil Ø20cm blir effektivt dyttet overende av fresen og knust til flis, for deretter bli blandet med jordsmonnet.

Stubber og røtter blir også knust til flis og blandet sammen med jorden.

Fresen vår kan nå en dybde på 50cm under bakken, men normalt freses det ned til 25-30cm. Dermed kan man ta i bruk plog direkte etter fresing, uten å være redd for å skade redskapen sin på røtter eller store stein. 

På en normal arbeidsdag (12-16timer) rekker vi over 10-30daa.PRISER:  

(Oppdatert 04.11-18)1 daa = 1 mål eller 1000m2


Overflatefresing = fra 2490kr / daa

Freser da ned normale mengder stubber og hogstavfall. Lettere ungskog inntil Ø10cm tas også ned og er inkludert i prisen.

Ved avvik tas et tillegg på 500-1000kr/daa.


Beltefres på timesbasis = 3990kr / timen

Brukes da det er vanskelig å beregne arealpris. F.eks ved fjerning av skog over Ø10cm, eller små og knotete areal.

Beltefresen klarer å bearbeide fra 0,5 til 3-4daa pr time. Les mer om vår Prime Tech under "Maskinpark.


Dypfresing = fra 2490kr / daa

Freser da ned til ca 30cm under bakken. Røtter og små mengder mindre stein knuses og blandes i jorda.

Vi kan frese så dypt som 50cm ved tillegg i prisen.


Overflatefresing + Dypfresing = fra 3490kr/daa

Dette er en redusert pris ved kjøp av både overflatefresing og dypfresing. Et typisk eksempel er når et hogstfelt gjøres om til fulldyrket mark. Prisen forutsetter av vi kan utføre overflate + dypfresing samtidig.

Store mengder hogstavfall, høye stubber, ferske stubber eller stein blir prisen tilpasset forholdene.


Overflatefresing + Dypfresing i Steinrik jord = fra 5990kr/daa

Dette gjelder for områder hvor bakken er full i stein. Steinen knuses ned til grov pukk.


Steinknusing = fra 3990kr / daa

Aktuelt der jorda ikke lar seg pløye grunnet større stein. Fresen knuser stein opptil Ø30-40cm ned til grov pukk.


Grusvei = 30kr/m2

Hullete grusveier blir som nye etter en runde med fresen. Det freses da ca 15-20cm dypt og 2,6m bredde.

Ved ønske om grovere struktur på veien kan det blandes inn sprengstein, kult eller pukk.Rigg = 2500kr pr maskin. Denne kosten blir lagt på uansett størrelse på oppdraget.


Transport kommer i tillegg og koster 25kr / km når vi kjører riggen etter veien.

Ved lengre etapper (over 10mil) brukes eksternt transportselskap og faktureres uten påslag.

Oppdragsgiver står fritt til å skaffe tilfredsstillende transport om det skulle være ønskelig.


Kost/Losji = 1250kr pr mann.

Kunde står fritt til å fremskaffe dette.

Når kunde fremskaffer overnatting trekkes det av 750kr pr mann.


Minstepris:

Det faktureres minimum 25.000kr for oppmøte og fresing. Dette dekker normalt sett 5-7daa.


Annet:

Kunden plikter å assistere med berging om en maskin blir sittende fast. Vi er som regel sjølhjulpne, men kan trenge hjelp fra gravemaskin eller traktor om uhellet er ute. Det påløper ingen kostnader ved fastsitting, men eksterne kostnader bli belastet kunde.Dette er veiledende priser. Hver jobb blir vurdert individuelt.


Alle priser er eks mva