Rubb & Stubb AS

                                        Med fokus på naturen

Oppdaterte priser på Nydyrking.


Gjelder fra 18.05-18, men alle avtaler gjort før dette blir selvsagt utført til avtalt pris.

Rubb&Stubb kan nå tilby fresing av jord,stein og stubber til meget konkurransedyktige priser, over hele Norges land.


Våre maskiner gjør hogstfelt om til dyrket mark på en effektiv og ryddig måte. Vi bruker hovedsakelig en steinknuser, utstyrt med motstål og pakkevalse for å sikre at alt knuses og planeres.

Til og med stein, store som fotballer, blir knust ned til håndterlig størrelse.

Tett vegetasjon og trær opptil Ø20cm blir effektivt dyttet overende av fresen og knust til flis, for deretter bli blandet med jordsmonnet.

Stubber og røtter blir også knust til flis og blandet sammen med jorden, som oftest helt ned til bunnen av rota.

Fresen vår kan nå en dybde på 40cm under bakken, men normalt freses det ned til 25-30cm. Dermed kan man ta i bruk plog direkte etter utført fresing, uten å være redd for å skade redskapen sin på gjenglemte røtter eller store stein.PRISER:  

(Oppdatert 20.9-18)1 daa = 1 mål eller 1000m2


Overflatefresing = 2490kr / daa

Freser da ned alt av stubber og hogstavfall. Ungskog inntil Ø20cm tas også ned.


Dypfresing = 2490kr / daa

Freser da ned til ca 30cm under bakken. Røtter og mindre stein knuses og blandes i jorda.

Vi kan frese så dypt som 50cm ved tillegg i prisen.


Overflatefresing + Dypfresing = 3490/daa

Dette er en redusert pris ved kjøp av både overflatefresing og dypfresing. Et typisk eksempel er når et hogstfelt gjøres om til fulldyrket mark.Steinknusing = 3990kr / daa

Aktuelt der jorder ikke lar seg pløye grunnet større stein. Fresen knuser stein opptil Ø30-40cm ned til håndterlig størrelse.


Grusvei = 75kr / meter

Hullete grusveier blir som nye etter en runde med fresen. Det freses da ca 15-20cm dypt og 2,5m bredde.

Ved ønske om grovere struktur på veien kan det blandes inn sprengstein, kult eller pukk.Rigg = 2500kr


Transport kommer i tillegg og koster 25kr / km når vi kjører riggen etter veien.

Ved lengre etapper (over 10mil) brukes eksternt transportselskap og faktureres uten påslag.

Oppdragsgiver står fritt til å skaffe tilfredsstillende transport om det skulle være ønskelig.


Kost/Losji = 1250kr pr mann.

Kunde står fritt til å fremskaffe dette. Vi  i Rubb&Stubb er enkle sjeler som kun trenger ei seng og noe å bite i.


Dette er veiledende priser. Hver jobb blir vurdert individuelt.


Alle priser er eks mva