Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rubb & Stubb AS

Du ringer å peser, vi kommer å freser!


Rubb&Stubb kan nå tilby fresing av jord, stein, stubber og hogstavfall til meget konkurransedyktige priser, over hele Norges land.

Våre maskiner gjør hogstfelt om til fulldyrket mark på en effektiv og ryddig måte. Vi bruker hovedsakelig en steinknuser, utstyrt med motstål og pakkevalse for å sikre at alt knuses og planeres.

Til og med stein, store som fotballer, blir knust ned til grov pukk.

Tett vegetasjon og trær opptil Ø20cm blir effektivt dyttet overende av fresen og knust til flis, for deretter bli blandet med jordsmonnet.

Stubber og røtter blir også knust til flis og blandet sammen med jorden.

Fresen vår kan nå en dybde på 50cm under bakken, men normalt freses det ned til 25-35cm. 

På en normal arbeidsdag (12-16timer) rekker vi over 10-30daa.

PRISER:

(Oppdatert 10.09-21)

1 daa = 1 mål eller 1000m2

Overflatefresing:

Veil pris er 2500kr / daa for en tur fremover og 3500kr / daa om vi rygger samme stripa for å finhakke.

Freser da ned normale mengder stubber og hogstavfall. Skog med diameter inntil Ø30cm er ikke noe problem å frese stående.

Brukes der det skal etableres slåttemark/beite.

Beltefres på timesbasis:

Raptor 640hk m/Overflatefres = 5000kr / timen

Claas 530hk m/Dypfres = 4500kr / timen

PrimeTech 160hk m/Overflatefres = 2500kr / timen

Primetech 475 m/Dypfres = 5000kr / timen

Brukes der det er vanskelig å beregne arealpris. F.eks ved fresing av stubberanker, eller små og knotete areal.

Timesprisen står i stil til arbeidet som utføres.

Dypfresing:

Veil 3000kr / daa

Freser da ned til ca 30cm under bakken. Røtter og små mengder mindre stein knuses og blandes i jorda.

Brukes der terrenget tillater at traktorfresen kan brukes direkte uten behov for at beltefresen gjør forarbeid.

Overflatefresing + Dypfresing (Nydyrking):

Veil 4500kr/daa

Ved tilbakeføring av dyrket mark, fra hogstfelt, så brukes en kombinasjon av overflatefres og dypfres. Overflatefresen kjører først for å frese stubber og hogstavfall, deretter kommer dypfresen og freser i dybden.

Store mengder hogstavfall, høye stubber, ferske stubber, arondering, stein og terreng er faktorer som ligger til grunn når prisen blir gitt.

Dypfresing i Steinrik jord:

Fra 5990kr/daa

Dette gjelder for områder hvor bakken er full i stein. Steinen knuses ned til grov pukk. 

Her må bakken være sjekket / grubbet for stein større enn fotballer. Maskinen tåler en og annen stor stein, men for mange store gir problemer. Egner seg godt på morenegrunn og areal som har blitt dyrket med gravemaskin, men som har for mye stein.

Variable kostnader:

Tenner / hammere som ryker på stein / fjell og som regnes som unormal slitasje blir belastet kunde med 650/950kr stk.

Ved steinknusing er tenner inkludert.

Rigg/Transport:

En maskin: 15.000kr

To maskiner: 25.000kr

Kost/Losji: 1500kr pr mann pr dag.

Annet:

Kunden plikter å assistere med berging om en maskin blir sittende fast. Vi er som regel sjølhjulpne, men kan trenge hjelp fra gravemaskin eller traktor om uhellet er ute. Det påløper ingen kostnader ved fastsitting, men eksterne kostnader bli belastet kunde.

Dette er veiledende priser. Hver jobb blir vurdert individuelt.

Alle priser er eks mva