Rubb & Stubb AS

                                        Med fokus på naturen

Grøfting

Gjennom vår samarbeidspartner Hans Petter Veiby kan Rubb & Stubb nå tilby grøfting.

Hans Petter bruker en stor GPS styrt selvgående grøftemaskin. Denne maskinen både ploger og legger drensrør i en operasjon. Trenger du hjelp eller veiledning for å søke tilskudd så hjelper Hans Petter med det også. Se bilder og film lengre ned på siden.


Prisene for grøfting ligger i området 3600-5000kr/daa. Nærmere pris avtales direkte med Hans Petter. 


Hans Petter Veiby

tlf: 90956836

Epost: [email protected]