Rubb & Stubb AS

                                        Med fokus på naturen

RUBB & STUBB AS  er en skogsentreprenør med base i Høvåg, Aust-Agder som spesialiserer seg på kortreist skogsdrift. 

Vi tar store og små oppdrag innen tømmerhogst, trefelling, skogtynning og tomterydding, ofte der forvaltning av skogen ellers ville vært en utgift for eier.


Det hele begynner med god gammeldags manuell hogst. Av skogsdriften utvinnes sagtømmer, flis, strøflis, ved og trelast. Hele treet brukes, og med et minimum av slitasje og kjøreskader på natur og miljø, blir resultatet ryddig fin skogbunn og en fornøyd skogeier.

Vi forsøker etter beste evne å leve opp til firmanavnet vårt.


Nå har vi også startet med Nydyrking. Du finner mer om dette i menyen øverst.