Rubb & Stubb AS

                                        Du ringer å peser, vi kommer å freser!

NYDYRKE?
RUBB & STUBB as  er en landbruksentreprenør
med base på Gardermoen som har spesialiseret seg på nydyrking.

Rubb&Stubb as driver i dag med nydyrking. Vår kjernevirksomhet handler om å gjøre hogstflater om til fulldyrket mark. Vi tar i bruk en kombinasjon av beltegående fres og traktormontert fres. Dette gir et meget ryddig resultat, fritt for stein, stubber og hogstavfall. Stubber og hogstavfall knuses og blir en resurs, noe som virkelig kommer til sin rett i skrinn jord. Vår virksomhet strekker seg fra Lindesnes til Nordkapp. 

Vårt utstyr egner seg også meget godt til fjerning av vegetasjon der området er dekket av tettvokst ungskog og kratt. Knusing av stubber og røtter letter også arbeidet for entreprenører som ellers måtte kjørt dette bort.


Nydyrking leser du mer om i menyen over.